Lund

Lund med varmförzinkad stålstomme, Varmförzinkat cykelställ. Korrugerad stålplåt i tak.

LUND

Stomme av varmförzinkade stålprofiler.

Lackerad i önskad kulör som tillval.

Tak av glas eller korrugerad stålplåt.

Cykelställ med eller utan låsbyglar av varmförzinkade stålprofiler.

Grundlägges med betongbalkar alternativt fabriksmonterad på hel prefabricerad betongplatta.

Belysning finns som tillval.


PDF
Produktblad
PDF
Ritning PDF
DWG
Ritning DWG
montage
Montering