GDPR policy

GDPR policy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ert företag, så som organisationsnummer, adress, kontaktperson och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hitta er i våra register vid offertlämning och beställningar. Era uppgifter kommer att sparas av bokföringstekniska skäl, samt vi behöver redovisa underlag för skattemyndigheten och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Vi har fått era uppgifter från företaget vid beställningar och offertförfrågningar. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla era personuppgifter är samtycke vid beställning/förfrågan men ni har när som helst rätt att återkalla ert samtycke till detta. Era uppgifter kommer att sparas så länge ni är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om er delas med företag inom samma koncern. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Jessica Hörqvist. Företag: KNM Trafiksystem AB Box 4 26421 Klippan Org nr:556630-2146. Ni har rätt att kontakta oss om ni vill ha ut information om de uppgifter vi har om er, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av era uppgifter. Detta gör ni enklast genom att kontakta oss på jessica.horqvist(at)knm.se eller tel 0435-12020. Om ni har klagomål på vår behandling av era personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.