Träpollare

Azobépollare som avgränsning. Underhållsfria träpollare.

 

Azobépollare


  •  Mått: 145 x 145 x 1400mm

  • Material: Azobé

  • Vikt: 32kg

  • Grundläggning: Grävs ner ca 500mm


 

Azobépollare som sidomarkering. Med reflexskärm på fram och baksida.

Azobépollare som påkörningsskydd.

 

PDF

Produktblad

PDF

Ritning PDF

DWG

Ritning DWG

montage

Montering