Lund med varmförzinkad stålstomme, Varmförzinkat cykelställ. Korrugerad stålplåt i tak.

 


LUND

Stomme av varmförzinkade stålprofiler.

Lackerad i önskad kulör som tillval.

Tak av glas eller korrugerad stålplåt.

Cykelställ med eller utan låsbyglar av varmförzinkade stålprofiler.

Grundlägges med betongbalkar alternativt fabriksmonterad på hel prefabricerad betongplatta.

Belysning finns som tillval.


 

PDF

Produktblad

PDF

Ritning PDF

DWG

Ritning DWG

montage

Montering