Slottsplatsen

Carport Slottsplatsen med lackerad stomme, klar kanalplast i tak, vattenavrinning genom ben.

 

SLOTTSPLATSEN


Tak av kanalplast i klart eller rökfärgat utförande. Alternativt homogen polykarbonat plast i klart eller rökfärgat utförande.

Grundlägges med betongbalkar alternativt förlängda ben för nedgjutning.

LED belysning finns som tillval.


 

PDF

Produktblad

PDF

Ritning PDF

DWG

Ritning DWG

montage

Montering